การวิ่ง Taper คือการลดปริมาณการฝึกซ้อมวิ่ง แต่ยังคงความเข้มข้นไว้ (การลดระยะทางในการฝึกซ้อมลง แต่ยังคงความเร็วไว้) เช่น หากแข่งระยะมินิ จะ Taper ก่อนหน้าซัก 2-3 วัน ถ้าเป็นระยะ Half อาจจะ 5-7 วัน ถ้าเป็นระยะ full marathon อาจจะ 1-2 สัปดาห์ เป็นต้น

ในช่วงเวลา Taper ไม่ควรทำ weight training ที่สร้างกล้ามเนื้อแล้ว เนื่องจากกล้ามเนื้อต้องพักเพื่อเตรียมพร้อม แต่หากทำเบาๆ เพื่อคงความแข็งแรงก็ทำได้บ้าง

Taper ทำเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อ ให้กล้ามเนื้อได้พักผ่อน ซ่อมแซม ให้พร้อมวันแข่งขันจริง