ก่อนทำการวิ่งนักวิ่งควรจะทำการ Warm-up และหลังวิ่งควร Cool-down ซึ่งทั้งสองอย่างคือสิ่งที่ “จำเป็น” สำหรับการวิ่ง

การ Warm-up จุดประสงค์เพื่อเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมกับการออกกำลังกาย เพิ่มการไหลเวียนของเลือด
Cool-down คือการคลายลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ ให้ยืดหยุ่นและลดการบาดเจ็บ
การ stretching ยืดกล้ามเนื้อของการ warm-up และ cool-down จึงไม่เหมือนกัน

การ stretching ของการ warm-up คือ Dynamic stretching คือการยืดกล้ามเนื้อและมีการเคลื่อนที่ เช่นการยกขาให้ปลายเท้าแตะมือ (Frankenstiens) การวิ่งเขย่งสลับขา

ส่วนการ Stretching ตอน Cool-down นั้นคือ Static Stretching คือการยืดกล้ามเนื้อแบบยืดแล้วค้างไว้ เพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัว

ให้นักวิ่งใช้การยืดเหยียดให้ถูกประเภทกันด้วยนะครับ สรุปคือ warm-up ให้ใช้ Dynamic stretching ส่วน cool-down ให้ใช้ Static Stretching