การวิ่ง Tempo Run คือการฝึกวิ่งเพื่อพัฒนาศักยภาพในการวิ่ง ทำให้สามารถวิ่งเร็วๆได้อึดขึ้น เนื่องจากวิธีการวิ่งแบบนี้ ระหว่างที่วิ่งจะไปเพิ่ม กรด Lactic ในกล้ามเนื้อไม่เข้มข้นเกินไป กล้ามเนื้อจะระบายกรด Lactic ได้ทัน หากทำต่อเนื่อง กล้ามเนื้อกก็จะเกิดความล้าและเกิดความอึดและทนทานขึ้น จึงทำให้วิ่งได้นานขึ้นนั่นเอง

จะรู้ได้อย่างไรว่าวิ่ง Tempo Run อยู่ มีจุดสังเกตดังนี้

  • ความสบายของการวิ่ง หากวิ่งแล้วเหนื่อยมากสุดคือ 10 ความเหนื่อยของ tempo run คือประมาณ 8
  • การก้าวเท้าจะอยู่ที่ประมาณ 3 ก้าวต่อการหายใจเข้าและออก 1 ครั้ง
  • สังเกตการพูดของเรา จะพูดได้เพียงคำสั้นๆ หรือประโยคสั้นมากๆ เท่านั้น
  • สำหรับผู้มีอุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ สำหรับผู้หัดวิ่ง Tempo Run อาจจะเริ่มที่ 60% Maximum Heart Rate และวิ่งให้ได้ระยะเวลา 20 นาที
    ส่วนผู้ที่เชี่ยวชาญแล้ว ก็จะวิ่งที่ 80% ของ Maximum Heart Rate และวิ่งให้ได้ระยะเวลา 60 นาที