การวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีนั้น จะใช้เวลาวิ่ง 30-45 นาที ในอัตราการเต้นของหัวใจที่ประมาณ 60-75% (หรือสามารถพูดเป็นประโยคสั้นๆได้) โดยที่ระยะทางอยู่ที่ประมาณ 5-6 กม.
โดยใน 1 สัปดาห์นั้นจะวิ่งไม่เกิน 5 วัน แบบนี้ถือว่าเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพที่แท้จริง

อ่อ แล้วอย่าลืม warm-up และ Cool-down ด้วยนะครับ