เรื่องการบาดเจ็บจากการวิ่งนั้น เราควรจะให้หายสนิทก่อนที่จะกลับไปวิ่งใหม่ โดยไม่ใช่แค่ใช้ความรู้สึกที่รู้สึกว่าหายปวด เพราะถ้าเพิ่งหายปวด แล้วมาวิ่ง อาการบาดเจ็บมันยังไม่หายสนิท 100% ทำให้อาจจะกลับมาเจ็บได้อีก เราจึงควรให้อาการบาดเจ็บหายสนิทก่อน

แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าอาการหายสนิทแล้ว  ก็ให้ใช้สูตร x2 คือ ให้ดูว่าความรู้สึกว่าบาดเจ็บหายดีภายในกี่วัน นับจากวันสุดท้าย ให้เพิ่มวันพักไปอีกเท่าตัว

เช่นเรามีอาการเจ็บรองช้ำ (อาการที่บาดเจ็บเรื้อรังยอดฮิต)  หากบาดเจ็บให้พัก พอผ่านไป........